آماده باش نیروهای شرکت توزیع برق استان لرستان در انتخابات ۱۴۰۰
خودنیا:

آماده باش نیروهای شرکت توزیع برق استان لرستان در انتخابات ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان ،گفت: پرسنل خدوم و زحمت کش برق در راستای وظیفه ی خطیری که دارند ، همگام با سایر اقشار مردم در انتخابات شرکت نموده و با آمادگی کامل بستری فراهم ساخته اند که تا پایان انتخابات و شمارش آرا برق هیچ شعبه اخذ رأی در سطح استان قطع نگردد.

آغاز خرید حمایتی دام مازاد عشایر در لرستان
مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام،خبر داد:

آغاز خرید حمایتی دام مازاد عشایر در لرستان

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام لرستان از آغاز خرید حمایتی دام مازاد عشایر در لرستان،خبر داد و گفت:قیمت تضمینی خرید دام زنده هر کیلو ۴۵ هزار تومان است.

آخرین اخبار

آماده باش نیروهای شرکت توزیع برق استان لرستان در انتخابات ۱۴۰۰
خودنیا:

آماده باش نیروهای شرکت توزیع برق استان لرستان در انتخابات ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان ،گفت: پرسنل خدوم و زحمت کش برق در راستای وظیفه ی خطیری که دارند ، همگام با سایر اقشار مردم در انتخابات شرکت نموده و با آمادگی کامل بستری فراهم ساخته اند که تا پایان انتخابات و شمارش آرا برق هیچ شعبه اخذ رأی در سطح استان قطع نگردد.

آغاز خرید حمایتی دام مازاد عشایر در لرستان
مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام،خبر داد:

آغاز خرید حمایتی دام مازاد عشایر در لرستان

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام لرستان از آغاز خرید حمایتی دام مازاد عشایر در لرستان،خبر داد و گفت:قیمت تضمینی خرید دام زنده هر کیلو ۴۵ هزار تومان است.