صادرات فرش ایران به نیم درصد رسید خطر بیکاری بیش از 2 میلیون بافنده


آفتاب نیوز :

احد عظیم زاده درباره وضعیت صادرات فرش گفت: با 60 کشور دنیا همکاری کردم و 15 سال متوالی اولین صادرکننده فرش در این کشور بودم و قبل از انقلاب صادرات فرش ایران 67 درصد بود، پس از آن 42 صادر شد. ، 35، 28٪. ، دو سال پیش به 17 درصد و اکنون به نیم درصد رسیده است.

وی افزود: دولت به صادرات لطمه زد و برای فرش تعهد ارزی گرفت در حالی که ما مواد را آزادانه می خریم و دولت ارزی به ما نمی دهد. برای فرش نباید ارز توافقی را مطرح کنند، صادرات فرش باید آزاد باشد و این در شرایطی است که بعد از یک سال که حتی کسری از فرش ها فروخته نمی شود، وقتی می خواهیم به نیما ارز عرضه کنیم، کار را خراب کرده اند. با این کار صادر کنید.

رئیس اتحادیه فرش فروشان تبریز تصریح کرد: اجازه نمی دهند فرش های برگشتی به ایران بازگردانده شود، بنابراین بزرگترین ضربه را به صادرات فرش وارد کرده اند، دولت قدر این را نمی داند در حالی که فرش تولد دوم است. گواهی نامه کشور و ایران به فرش معروف است اما دولت این صنعت را کنار گذاشته است.

وی تاکید کرد: کشورهای دیگر از صادرکننده حمایت می کنند، در 30 سال گذشته رئیس جمهور نمایشگاه بین المللی فرش را افتتاح کرد، سپس وزیر بود و اکنون در سطح معاونت و تعداد شرکت کنندگان در جلسات کاهش یافته است. نیز افزایش یافته است. دو انگشت

عظیم زاده در ادامه گفت: 2 میلیون و 57 هزار قالی باف داریم که در واقع 10 میلیون نفر از این صنعت امرار معاش می کنند که حدود 12 درصد جمعیت کشور است و هیچ صنعتی بدون سرمایه گذاری نمی تواند چنین اشتغالی ایجاد کند، فرش ایران رتبه اول را داشت. در جهان اما اکنون به رتبه ششم سقوط کرده ایم و هند، پاکستان و نپال بازارها را اشغال کرده اند.

رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و گردشگری اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: در دولت نهم ابتدا 10 درصد و سپس 5 درصد به صادرکنندگان کمک شد و مابقی باید در اختیار دولت قرار گیرد و این صادرات خواهد شد. فرش را فلج کند و اگر بافندگان بیکار باشند این بزرگترین خیانت به این صنعت خواهد بود.

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

تماس با ما