۵۵ روستای دلفان پارسال گازرسانی شد

۵۵ روستای دلفان پارسال گازرسانی شد

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، گفت: سال گذشته ۵۵ روستا در شهرستان دلفان به شبکه گاز متصل شده و اکنون ضریب نفوذ گازرسانی روستایی در این شهرستان به ۸۹ درصد رسیده است.

مخابرات ایران، زیربنای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات است

مخابرات ایران، زیربنای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات است

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران سرمایه ملی حدود ۶۵ ساله است که زیرساخت و زیربنای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را تامین می‌کند،گفت :در حوزه شبکه ملی اطلاعات، نقش شرکت مخابرات ایران در حوزه شبکه دسترسی بسیار مهم است.