۴۰۰ حلقه چاه، به کنتور هوشمند مجهز می شوند/ وجود بیش از ۱۳۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان

۴۰۰ حلقه چاه، به کنتور هوشمند مجهز می شوند/ وجود بیش از ۱۳۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان

حسن نژاد،از وجود یک هزار و ۳۵۲ حلقه چاه غیر مجاز در استان خبر داد و گفت: بیش از ۱۵۲ حلقه چاه، قطع برق و به کنتور هوشمند مجهز شده اند و بیش از ۴۰۰ حلقه نیز در آینده به کنتور هوشمند مجهز خواهند شد.