مراسم بزرگداشت سردار سلیمانی در استان لرستان به صورت مردم‌محور برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت سردار سلیمانی در استان لرستان به صورت مردم‌محور برگزار می‌شود

دبیر ستاد مردمی دومین سالگرد شهید سلیمانی در استان لرستان گفت: مراسم بزرگداشت سردار سلیمانی در این استان مردمی برگزار می‌شود و دستگاه‌های دولتی نقش پشتیبان و حمایت‌کننده جریان‌های مردمی را دارند.