رقبا امیدی به پیروزی در انتخابات  ندارند و به دنبال توطئه هستند/ وضعیت فعلی کشور بحرانی است

رقبا امیدی به پیروزی در انتخابات ندارند و به دنبال توطئه هستند/ وضعیت فعلی کشور بحرانی است

رییس شورای وحدت نیروهای انقلاب استان لرستان، گفت: رقبا امیدی به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ندارند و با بیان کلماتی مثل رفراندوم، کودتا و … می خواهند حاشیه درست کنند و به دنبال توطئه هستند.