آماده باش نیروهای شرکت توزیع برق استان لرستان در انتخابات ۱۴۰۰

آماده باش نیروهای شرکت توزیع برق استان لرستان در انتخابات ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان ،گفت: پرسنل خدوم و زحمت کش برق در راستای وظیفه ی خطیری که دارند ، همگام با سایر اقشار مردم در انتخابات شرکت نموده و با آمادگی کامل بستری فراهم ساخته اند که تا پایان انتخابات و شمارش آرا برق هیچ شعبه اخذ رأی در سطح استان قطع نگردد.