عملکرد ضعیف صمت لرستان و سکوت عجیب استاندار

عملکرد ضعیف صمت لرستان و سکوت عجیب استاندار

«فرهاد زیویار» سکان استانداری لرستان را در تاریخ هفتم مهر ماه ۱۴۰۰ به دست گرفت در حالیکه سیدرضا فاطمی امین در تاریخ سوم شهریور ماه ۱۴۰۰ سکاندار وزارت صمت شد، وزیری که با انجام چند تغییر در حوزه های مشاور، مدیرکل حوزه وزارت و حراست ، کارش را آغاز کرد ولی به دلایلی از قبیل ایجاد چهار معاونت جدید بدون احتساب معاونت امور معادن ، این روزها اخبار زیادی در حوزه انتصابات ندارد.

عزل و نصب ها مانع شایسته سالاری در ادارات نشود/ توجه ویژه استاندار به حوزه فرهنگ و هنر

عزل و نصب ها مانع شایسته سالاری در ادارات نشود/ توجه ویژه استاندار به حوزه فرهنگ و هنر

تغییر امری ضروری برای رشد و تعالی هر سازمانی است، مادامی که روزمرگی و ناکارآمدی در ساختار اداری ،کارشناسی ، مالی و … یک سازمان وجود داشته باشد، نه تنها منابع انسانی، عملکرد و ظرفیتهای داخلی یک مجموعه به زیر سوال میرود بلکه نارضایتی عمومی نیز در بررسی عملکرد آن دستگاه ایجاد میشود

گفتمان حاج قاسم، گفتمان بصیرت و دشمن شناسی است

گفتمان حاج قاسم، گفتمان بصیرت و دشمن شناسی است

گفتمان در اصطلاح همان نوع نگاه یا بینش فرد یا مجموعه ای است که در اثر استمرار آن تبدیل به باوری ذهنی میشود و در نتیجه به همراه خود می تواند موجی را به راه انداخته و بر سرنوشت ملتی اثرگذار باشد.گفتمان های فکری در سطوح مختلف اجتماعی ، سیاسی و …قابل بحث و بررسی هستند.

اهمیت حمل‌و‌نقل هوایی در توسعه گردشگری

اهمیت حمل‌و‌نقل هوایی در توسعه گردشگری

حمل‌و‌نقل هوایی یک روش اصلی برای سفرهای تفریحی بین المللی است و تأثیر مهمی در توسعه مقصد گردشگر دارد. حمل‌و‌نقل هوایی و گردشگری به یکدیگر وابسته است و به‌همراه خطوط هوایی اغلب در برنامه‌ریزی و توسعه مقاصد گردشگری دخیل هستند، ایجاد خطوط هوایی بین‌المللی، با تأثیرگذاری بر هزینه کرایه‌ها و مدت‌زمان کل سفر، بر مقاصد گردشگری تأثیر دارد.