به گفته مدیر طرح های استخدامی وزارت آموزش و پرورش، قرار است مرحله نهایی باقی مانده ظرفیت های خالی آزمون استخدامی معلمان اعلام شود. نتایج نهایی آزمون استخدامی معلم روز پنجشنبه 8 شهریورماه اعلام شد و پس از اعلام نتایج نهایی، برخی از متقاضیان به رد خود اعتراض کردند. اعتراض متقاضیان به نتایج نهایی آزمون معلمی اکنون به نمایندگان مجلس ارسال شده است و تعدادی از نمایندگان در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش خواهان بررسی نتایج کنکور معلمان

تماس با ما