با وجود اینکه چند روزی از حضور فوق ستاره پرتغالی در ایران می گذرد، او همچنان محل بحث اهالی فوتبال است. یکی از پیشکسوتانی که قبل از دیدار با النصر عربستان می گفت رونالدو را زیاد بزرگ نکن، حمید درخشش داشت. کاپیتان سابق پرسپولیس در این خصوص به خبرروزی گفت: منظورم این نبود که رونالدو فوتبالیست بزرگی نیست اما در 39 سالگی ممکن است بسیاری از خصوصیات کیفی و فنی خود را از دست داده باشد. با این حال، رونالدو

تماس با ما