ایجاد بیش از ۱۷۰۰ فرصت شغلی برای معلولین لرستان

ایجاد بیش از ۱۷۰۰ فرصت شغلی برای معلولین لرستان

مدیرکل بهزیستی لرستان ،گفت: تاکنون ۱۷۶۸ فرصت شغلی برای معلولین استان ایجاد و ۵۹ میلیارد تومان تسهیلات از بانک عامل برای این موضوع در نظر گرفته شد که از محل تبصره ۱۶ همه این اعتبارات هزینه شده است.