ابتلای ۱۸۸ لرستانی به کرونا

ابتلای ۱۸۸ لرستانی به کرونا

دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ثبت ۱۸۸ ابتلای جدید به کرونا و فوت سه نفر در این استان خبر داد.